AIS Registeret

Registrer din AIS sender

Visjonen til AIS Registeret

Vår visjon er å lage et register over AIS sendere som gjør det tryggere å ferdes på sjøen. 

Det får vi til hvis vi får registrert opplysninger om person, kontaktperson og fartøy for alle som har kjøpt eller er i ferd med å kjøpe en AIS sender.

Tid er vesentlig når du har falt over bord, fra båt eller kai.

Ved å registrere din AIS sender, navn og kontaktinformasjon kan redningsapparatet benytte informasjonen til en effektiv redningsaksjon.

Registrering er gratis!

Registrer din AIS sender her:

Om deg

AIS sender som skal registreres

Kontaktperson

Fartøy - det er valgfritt å registrere fartøy

Andre tips:

Riktig redningsvest er viktig

Hvis du er ute i båt utenom badesesongen er sjansen for at du er godt kledd. Arbeidsdresser, klær og støvler blir veldig tungt når det blir vått. Klærne kan også holde på luft på feil steder slik at det er vanskelig å snu deg rundt. Vi anbefaler derfor en redningsvest med minst 275 Newton oppdrift og en utforming av luftkammere i vesten slik at den snur deg rundt og gir deg frie luftveier til hjelpen kommer.

Husk også service på vesten!

Se Secumar redningsvester

Last ned Redningsappen

Et komplett redningssystem på mobil

Gratis

En app til iOS og Android for varsling av hendelser på sjøen.

Redningsappen varsler i følgende situasjoner:

  • Medisinsk nødstilfelle
  • Motorstopp
  • Brann
  • Synker/ tar inn vann
  • MOB (Mann over bord)*

* Varsler ved mann over bord fra personlige AIS-sendere. 

Appen lastes ned gratis i App Store og Google Play butikk.