Om AIS Registeret

AIS Registeret hjelper redningsmannskap identifisere personlige AIS sendere i en nødsituasjon. 

Registeret inneholder navn og kontaktinformasjon på eiere av AIS-sendere for verifisering  av personer og redning av liv.

Navn og kontaktinformasjon kobles til AIS-senderens unike MMSI nummer.

Kontakt oss: kontakt@aisrescue.no